Strona główna1 » Polityka prywatności

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI - OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  1. F.P.H.U. WhiteKolor informuje, że dane osobowe podane w powyższym formularzu kontaktowym przetwarzane będą wyłącznie dla celów kontaktowych (odpowiedzi na przesłane zapytanie/wiadomość), w oparciu o art 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)- zwanego RODO.

  2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”). informuję, że :

F.P.H.U. WhiteKolor Adriana Pakuła-Dziamara jest Administratorem Danych Osobowych ( ADO).

 

3.. Podstawą przetwarzania danych Klienta jest, zgodnie z art. 6 ust.1 a/ b/ c RODO tj. uzasadniony interes ADO, zgoda przetwarzanego, decyzja organu.

4.. Dane osobowe będą przetwarzane w celach:

a) Umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z serwisu sklepu www.kwiaty-sklep.pl w tym dokonania transakcji i płatności za towaru sprzedawane w w/w serwisie,

b) wykonania umowy sprzedaży,

c) zakładania i zarządzania oraz rozwiązywania problemów technicznych z kontem Klienta w serwisie www.kwiaty-sklep.pl

d) obsługi reklamacji i zwrotów w F.P.H.U. WhiteKolor A.Pakuła-Dziamara,

e). kontaktowania się z Klientem w celach związanych ze świadczeniem usług,

 

5. Odbiorcami danych Klienta mogą być podmioty zewnętrze współpracujące z F.P.H.U. WhiteKolor A.Pakuła-Dziamara w celu wykonania umowy (m.in. firmy kurierskie, biuro rachunkowe). W takim przypadku podmioty te nie są upoważnione do wykorzystywania danych w swoich imieniu a wyłącznie na potrzeby ADO,

6.. Klient prawo dostępu do swoich danych, poprawiania, zmienia ich i uzupełniania, prawo do wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie., złożenia wniosku o usunięcie danych. Z powyższych praw można skorzystać składając wniosek za pośrednictwem poczty, firmy kurierskiej lub wiadomości e-mail przesłanej na adres: biuro@whitekolor.com.pl

7. Dane Klienta będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji usług oraz działań z tym związanych, a także w związku z kwestiami księgowymi.

8. Klient jest uprawniony do wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochroby Danych Osobowych) w sytuacji, w której uzna, że dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.

9. Podanie danych przez Klienta stanowi wymóg wynikający z ustawy/umowy/ jest warunkiem zawarcia umowy. Odmowa podania danych osobowych skutkować będzie niemożnością realizacji zleconych przez Klienta usług.

10. Dane Klienta będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania (profilowanie zwykłe), które będzie polegało na przetwarzaniu danych zapisanych podczas odwiedzin witryny www.kwiaty-sklep.pl (tzw. Ciasteczek / plików cookies), o ile wtrażona została zgoda, a jego skutkiem będzie lepsza działalność w/w witryny, rozwiązywanie technicznych problemów związanych z w/w witryną.


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl