Strona główna1 » Regulamin

Regulamin

Regulamin sklepu

 

Sklep internetowy KWIATY-SKLEP.PL, działający pod adresem www.kwiaty-sklep.pl, prowadzony jest przez: F.P.H.U. WhiteKolor A.Pakuła-Dziamara, z siedzibą w Blęwkit 1, 77-400 Złotów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, NIP 767-159-11-50, Regon 367739360.

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa warunki i zakres sprzedaży towarów w ramach sklepu internetowego, który znajduje się pod adresem www.kwiaty-sklep.pl

 2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu lub telefonu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy podmiotem składającym zamówienie, zwanym dalej Kupującym, a firmą F.P.H.U. White Kolor A.Pakuła-Dziamara, zwaną dalej Sprzedającym.

 3. Kupującym może być osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

 4. Kupujący najpóźniej w chwili złożenia zamówienia jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem i do jego zaakceptowania.

 

II. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Zamówienia przyjmowane są przez stronę internetową sklepu przez 24 h, 7 dni w tygodniu lub telefonicznie w czasie otwarcia biura hurtowni stacjonarnej pod adresem Blękwit 1, 77-400 Złotów, w dni robocze pn-pt: 9-18, sb: 10-14.

 2. Klient, składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze sklepem. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do sklepu.

 3. W zamówieniu Klient dokonuje:
  - wyboru zamawianych towarów,
  - oznaczenia sposobu dostawy oraz adresu dostawy,
  - wyboru dokumentu sprzedaży (paragon lub faktura Vat),
  - w przypadku wyboru faktury Vat danych na jaki ma być wystawiona faktura,
  - wyboru sposobu płatności,
  - wpisaniu w uwagach zamówienia informacji dotyczących wyboru koloru/modelu/wyglądu wszystkich zamówionych towarów o ile towar takowy wybór posiada, w przeciwnym wypadku kolory/modele/wyglądy zostaną wysłane losowo.

 4. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie hurtowni.

 5. Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument sprzedaży: FAKTURA VAT lub paragon fiskalny.

 

 

 1. MODYFIKACJE ZAMÓWIENIA

 1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu skompletowania przesyłki z produktami zamówionymi przez Klienta. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia (zarówno w całości jak i w części), jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot ceny sprzedaży (odpowiedniej części ceny sprzedaży) nastąpi w terminie 7 dni od dnia otrzymania rezygnacji Klienta przez Spółkę.

 2. Zmian w zamówieniu można dokonywać mailowo lub telefonicznie.

 

IV. CENY

 1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają poadtek VAT, czyli są cenami brutto.

 2. Sklep stosuje rabaty ilościowe dla wybranych towarów. Ceny po rabatach ilościowych oraz zakres ilościowy, wyświetlane są w miejscu cen.

 3. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie sklepu, wprowadzania i usuwania towarów do oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 4. Koszty dostawy naliczane są automatycznie podczas składania zamówienia. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez klienta i określony w zamówieniu sposób. Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy dostępna jest na stronie sklepu.

 

IV. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienie jest realizowane w terminie do max 2 dni roboczych licząc od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego w przypadku wyboru sposobu płatności przy odbiorze lub od dnia zaksięgowania płatności na koncie Sprzedawcy w przypadku wyboru płatności z góry.

 2. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem firm kurierskich.

 3. Odbiór osobisty zamówienia może nastąpić po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub przez e-mail, w siedzibie firmy, wg. Adresu wskazanego wyżej.

 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta lub błędem firmy kurierskiej.

 5. Przesyłki są dostarczane na całym terytorium Polski, pozostałe wysyłki są uzgadniane indywidualnie po złożeniu zamówienia.

 

IV. SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Przelew na konto bankowe (przedpłata)

 2. Pobranie - płatność kurierowi podczas dostarczenia przesyłki

 3. Przy odbiorze osobistym płatność gotówką

 4. Poprzez płatności elektroniczne Dotpay.pl

 5. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl

 

V. REKLAMACJE

 1. Podstawą do reklamacji jest dokument zakupu towaru.

 2. Reklamację należy zgłosić mailowo, lub listownie. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe, sklep zwróci kupującemu równowartość ceny produktu lub zaoferuje inny towar.

 3. Reklamacja powinna określać przyczynę jej złożenia oraz zakres działań, których wykonania Użytkownik oczekuje od firmy F.P.H.U. WhiteKolor.

 4. Warunkiem uwzględnienia przez Sprzedawcę  reklamacji jest:
     a) posiadanie przez produkt wady fizycznej lub prawnej, a w przypadku, jeżeli kupującym jest konsument – niezgodność towaru z umową.
     b) wysłanie wiadomości e-mail na adres firmy biuro@whitekolor.com.pl zdjęć z reklamowanym przedmiotem.

 5. Firma nie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.

 6. Firma w ciągu max.14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

 

VI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I ZASADY ZWROTÓW

 1. Prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu towarów zakupionych w sklepie www.kwiaty-sklep.pl przysługuje Użytkownikowi posiadającemu status konsumenta w rozumieniu art. 22 kodeksu cywilnego,  w terminie 14 dni od daty odebrania przez niego przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 2. W przypadku pozostałych Użytkowników, nie posiadających statusu konsumenta, zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy kodeksu cywilnego.

 3. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy przez Użytkownika zobowiązany jest on na własny koszt do zwrotu otrzymanego towaru niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie towaru przed jego upływem. Zwrot pieniędzy wpłaconych  przez kupującego nastąpi przelewem bankowym na nr konta wskazany przez Klienta, chyba że Strony ustalą inny sposób zwrotu ceny, w terminie 14 dni od dnia  nadejścia zwróconego przez kupującego produktu. Zwrotowi na rzecz Użytkownika nie podlegają opłaty należne za dostarczenie zamówionych towarów. Towar należy odesłać na adres F.P.H.U. WhiteKolor A.Pakuła-Dziamara, Blęwkit 1, 77-400 Złotów.

 4. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy nie wyłącza uprawnień Użytkownika wynikających z odpowiedzialności Sprzedawcy za wady towaru oraz gwarancji producenta.


VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. F.P.H.U. WhiteKolor informuje, że dane osobowe podane w powyższym formularzu kontaktowym przetwarzane będą wyłącznie dla celów kontaktowych (odpowiedzi na przesłane zapytanie/wiadomość), w oparciu o art 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)- zwanego RODO.

 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”). informuję, że :

F.P.H.U. WhiteKolor Adriana Pakuła-Dziamara jest Administratorem Danych Osobowych ( ADO).

 

3.. Podstawą przetwarzania danych Klienta jest, zgodnie z art. 6 ust.1 a/ b/ c RODO tj. uzasadniony interes ADO, zgoda przetwarzanego, decyzja organu.

4.. Dane osobowe będą przetwarzane w celach:

a) Umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z serwisu sklepu www.kwiaty-sklep.pl w tym dokonania transakcji i płatności za towaru sprzedawane w w/w serwisie,

b) wykonania umowy sprzedaży,

c) zakładania i zarządzania oraz rozwiązywania problemów technicznych z kontem Klienta w serwisie www.kwiaty-sklep.pl

d) obsługi reklamacji i zwrotów w F.P.H.U. WhiteKolor A.Pakuła-Dziamara,

e). kontaktowania się z Klientem w celach związanych ze świadczeniem usług,

 

5. Odbiorcami danych Klienta mogą być podmioty zewnętrze współpracujące z F.P.H.U. WhiteKolor A.Pakuła-Dziamara w celu wykonania umowy (m.in. firmy kurierskie, biuro rachunkowe). W takim przypadku podmioty te nie są upoważnione do wykorzystywania danych w swoich imieniu a wyłącznie na potrzeby ADO,

6.. Klient prawo dostępu do swoich danych, poprawiania, zmienia ich i uzupełniania, prawo do wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie., złożenia wniosku o usunięcie danych. Z powyższych praw można skorzystać składając wniosek za pośrednictwem poczty, firmy kurierskiej lub wiadomości e-mail przesłanej na adres: biuro@whitekolor.com.pl

7. Dane Klienta będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji usług oraz działań z tym związanych, a także w związku z kwestiami księgowymi.

8. Klient jest uprawniony do wniesienia skargi do organu nadzoru (Prezesa Urzędu Ochroby Danych Osobowych) w sytuacji, w której uzna, że dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.

9. Podanie danych przez Klienta stanowi wymóg wynikający z ustawy/umowy/ jest warunkiem zawarcia umowy. Odmowa podania danych osobowych skutkować będzie niemożnością realizacji zleconych przez Klienta usług.

10. Dane Klienta będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania (profilowanie zwykłe), które będzie polegało na przetwarzaniu danych zapisanych podczas odwiedzin witryny www.kwiaty-sklep.pl (tzw. Ciasteczek / plików cookies), o ile wtrażona została zgoda, a jego skutkiem będzie lepsza działalność w/w witryny, rozwiązywanie technicznych problemów związanych z w/w witryną.

 

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Towary przedstawione w ofercie Sklepu mogą różnić się od produktów rzeczywistych. Fotografie, proporcje, kolory są wynikiem elektronicznego przetwarzania obrazu. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego, np. różna kolorystyka lub proporcje nie mogą być podstawą do reklamacji zamówionego towaru.

 2. Zawartość Sklepu Internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego art. 543.

 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r., przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 4. Wszelkie spory firmy F.P.H.U. WhiteKolor oraz Klient zobowiązują się rozwiązywać działając w dobrej wierze i w poszanowaniu słusznego interesu obu stron, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu w sposób polubowny. Sądem właściwym będzie Sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego

 5. Postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią całość i zastępują wszelkie wcześniejsze - jeszcze niewykonane lub nierozwiązane - zobowiązania, porozumienia i uzgodnienia ustne lub pisemne w odniesieniu do przedmiotu Regulaminu.

 6. Każdy użytkownik ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem przed dokonaniem zamówienia.

 7. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

 8.  Jeżeli Klient nie usunie Konta do dnia wejścia w życie nowego Regulaminu, uznaje się, że zaakceptował on zmieniony Regulamin.

 9. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są zgodnie z dotychczasową treścią Regulaminu.

 

 


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl